Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Projekty 2019

W 2019r. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy ZHP "Nadwarciański Gród" realizuje następujące projekty:

1)

 

Realizacja programu edukacyjnego "Warto żyć nad Wartą" dla dzieci i młodzieży woj. łódzkiego "Nadwarciański Kampus Ekologiczny"

 

 

 

Umowa Dotacji Nr 674/EE/D/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

 

 

Wartość ogólna zadania– 354.000,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, m.in.:

 

 

 

  1. Zachęcanie uczniów do badania i analizy środowiska ( woda, powietrze, gleba, przyroda) z różnych perspektyw (chemicznej, fizycznej, biologicznej)
  2. Wzbudzenie zainteresowania uczniów. tematami związanymi ze środowiskiem i zachęcenie ich do aktywnego, odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów środowiska.
  3. Umożliwienie uczniom rozwinięcie praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska.
  4. Stworzenie możliwości zdobycia wiedzy, przyswojenia systemu wartości, a także kształtowania postawy świadomego gospodarowania zasobami środowiska.
  5. Wzbogacenie infrastruktury terenowej w formie plansz i tablic edukacyjnych.
  6. Organizacja konferencji pt.: „Rola ZPK w edukacji ekologicznej”.
  7. Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  8. Prowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i organizacja zajęć terenowych, organizacja konkursów.
  9. Promocja działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w formie wydawnictw i publikacji.
  10. Wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 2)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

„W kręgu pokoleń 2019”


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.
Termin realizacji zadania 30.05.2019 r.-30.11.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2   nowe lodzkie kolor

 

3)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

"Nadwarciański Kampus Profilaktyczny 2019"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym- Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku.

Termin realizacji zadania 30.05.2019 r.- 30.11.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

logo rcps 2      nowe lodzkie kolor

 


4)

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

"Nadwarciańska Akademia Seniora"


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób- działania na rzecz osób starszych w 2019 roku.

Termin realizacji zadania 01.09.2019 r.- 31.12.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

5)

Realizacja zadania publicznego z zakresu turystki i krajoznawstwa pod tytułem:

"Nadwarciańska Ojczyzna na 100-lecie Województwa Łódzkiego"

Termin realizacji zadania 01.06.2019 r.- 30.11.2019 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. 

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor

 

6)

 

Realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli pod tytułem:

"Poszukiwacze skarbów Województwa Łódzkiego"

Termin realizacji zadania 30.05.2019 r.- 31.10.2019 r.

Zadanie sfinansowane ze środków Województwa  Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

nowe lodzkie kolor   

Wypoczynek zorganizowany na terenie Województwa Łódzkiego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

I turnus w terminie 05.07.2019 r.-18.07.2019 r.

II turnus w terminie 04.08.2019 r. – 17.08.2019 r

 

7)

 

Obozy językowe – języka angielskiego we współpracy z Fundacją Kościuszkowską z Nowego Jorku

 

I turnus – 07.07.2019 r. – 20.07.2019 r. dla dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat

 

II turnus – 21.07.2019 r. – 03.08.2019 r. dla młodzieży w wieku 13-17 lat

 

Obozy językowe objęte zostały Honorowym Patronatem:

Marszałka Województwa Łódzkiego i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

 

 

 8) 

 

 

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

 

„Nadwarciańska Akademia Seniora”

 


Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.
Termin realizacji zadania 01.09.2019 r.-31.12.2019 r.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl
     logo rcps 2  nowe lodzkie kolor

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie akceptujesz opuść stronę .

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information